Koaliční spolupráce

po komunálních volbách v Újezdě nad Lesy

Zvolení zastupitelé za ODS a za ANO 2011, po vzájemné shodě všech 9 zastupitelů, podepsali koaliční smlouvu dne 14. 10. 2018. Ve smlouvě jsme mimo jiné definovali nejdůležitější body naší spolupráce.

Hlavní společnou prioritou je řešení neutěšené dopravní situace na území naší městské části. Budeme usilovat o co nejrychlejší zahájení výstavby přeložky I/12 včetně křižovatky Květnice. Zrevidujeme současné jednosměrky a zahájíme výstavbu a opravy chodníků a místních komunikací. Budeme hledat řešení pro zlepšení parkování v okolí nádraží Klánovice.

S koaličními partnery jsme se také dohodli na potřebě zahájení revitalizace sídliště Rohožník, včetně zachování tamního zdravotního střediska. Soustředíme se na přípravu a realizaci nových sportovišť a odpočinkových zón v celém Újezdě. Dále chceme, aby místní obyvatelé měli možnost se více zapojit do rozhodování o rozvoji Újezda, a to např. formou participativního rozpočtu.

Tyto obecné priority budeme nadále doplňovat a rozpracovávat do připravovaného programového prohlášení.

Zároveň Vás chceme informovat o kandidátech do Rady městské části Praha 21. Na starostu je navržen Milan Samec /ODS/, místostarosty jsou navrženi Zdeněk Růžička /ANO/ a Ing. Kristýna Kopecká /ODS/, radními pak JUDr. Hana Pelčáková /ANO/ a Ing. Lucie Ponicová /ODS/.

Plné znění koaliční smlouvy bude k nahlédnutí na ustavujícím zastupitelstvu, které se koná dne 5. 11. 2018 od 16.00 hod. Následně bude zveřejněno na internetových stránkách naší městské části.

25. 10. 2018